Tuesday, 27 August 2013 19:39

Η Ε.Σ.Α.μεΑ. καταθέτει τις προτάσεις της για τα θέματα ατόμων με ψυχική αναπηρία

Rate this item
(0 votes)
l>

 

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
“Ε.Σ.Α.με.Α.”
ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ
ΦΟΡΟΥΜ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
ESAMEA
NATIONAL CONFEDERATION
OF DISABLED PEOPLE
“N.C.D.P.”
MEMBER OF THE EUROPEAN
DISABILITY FORUM
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ
Πληροφορίες:  Ε. Μπαρμπαλιά
Αθήνα: 26-07-2013
Αρ. πρωτ: 2747
Προς:
κ. Άδωνι Γεωργιάδη,
Υπουργό Υγείας
ΚΟΙΝ: «Πίνακας Αποδεκτών

Θέμα: «Η Ε.Σ.Α.μεΑ. καταθέτει τις προτάσεις της για τα θέματα ατόμων με ψυχική αναπηρία» 

Κύριε Υπουργέ,
  
Η υποχρηματοδότηση της πολλά υποσχόμενης ¨Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης¨ έχει επιφέρει σημαντικά προβλήματα στην καθημερινή ζωή των ατόμων με ψυχική αναπηρία, τα οποία μέσω των αντιπροσωπευτικότερων φορέων τους που εκπροσωπούν τα ίδια τα άτομα με αναπηρία και τις οικογένειές τους διεκδικούν την παροχή υψηλής ποιότητας ιατρικής φροντίδας με κατάλληλο εξειδικευμένο προσωπικό (ψυχιάτρους, ψυχολόγους, συμβουλευτές ψυχικής υγείας στην κατοικία και την οικογένεια του ατόμου με ψυχική αναπηρία)  η οποία θα στοχεύει στην πρόληψη και συνακόλουθα μείωση των περιστατικών εκούσιας και ιδιαίτερα ακούσιας νοσηλείας.
 
Τέτοιου είδους ολοκληρωμένες υπηρεσίες είναι ιδιαίτερα σημαντικό να αφορούν όλους τους ψυχικά πάσχοντες και όχι μόνον τους ασφαλισμένους, καθώς και να παρέχονται εγκαίρως στα πρόσωπα που τις έχουν ανάγκη, δεδομένου ότι σε περιόδους οικονομικής κρίσης τα άτομα με ψυχική αναπηρία αντιμετωπίζουν σε μεγαλύτερη κλίμακα έκδηλο ή υφέρποντα ρατσισμό και είναι από τους πρώτους που απειλούνται  από μακροχρόνια ανεργία.
 
  1. Ίδρυση νέων κέντρων ψυχικής υγείας και ενίσχυση της λειτουργίας των υπαρχόντων κέντρων.
Στην παρούσα οικονομική κρίση, όπως είθισται άλλωστε σε περιόδους κρίσης, παρατηρείται μείωση των κονδυλίων για την ψυχική υγεία, ενώ ταυτόχρονα αυξάνονται οι ανάγκες  ψυχικής φροντίδας στο σύνολο του πληθυσμού. Αυτή κατάσταση δημιουργεί ένα φαύλο κύκλο που χειροτερεύει το ήδη χαμηλό επίπεδο της ποιότητας των παροχών ψυχικής υγείας.
Τα στοιχεία που έδινε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας το έτος 2012 ήταν και συνεχίζουν να είναι άκρως ανησυχητικά αφού υπολογίζεται ότι  ως το 2020 ψυχικές παθήσεις όπως η κατάθλιψη, σε παγκόσμιο επίπεδο, θα είναι η δεύτερη σημαντική αιτία ανικανότητας για εργασία και μέχρι το 2030 η πρώτη, εφόσον δεν αναχαιτισθεί.  
Υπό αυτές τις συνθήκες απαιτείται ο σχεδιασμός επαρκών πολιτικών για την ψυχική υγεία με πρώτο και κύριο την ενίσχυση των Κέντρων Ψυχικής Υγείας με επιστημονικό προσωπικό και την σχεδίαση πολιτικών πρόληψης.
  1. Στέγες Αυτόνομης Διαβίωσης ατόμων με ψυχική αναπηρία
Η ενίσχυση του μέτρου της ίδρυσης και λειτουργίας στεγών αυτόνομης διαβίωσης για τα άτομα με βαριές  ψυχικές αναπηρίες αποτελεί αναγκαιότητα ειδικά στο πλαίσιο της ¨Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης¨ της οποίας πρώτο βήμα ήταν το κλείσιμο των μεγάλων ψυχιατρείων και η αποϊδρυματοποίηση των ψυχικά πασχόντων. Η ίδρυση όμως και λειτουργία στεγών αυτόνομης διαβίωσης προϋποθέτει σωστό σχεδιασμό και πρωτίστως ενημέρωση του γενικού πληθυσμού από ειδικούς για αυτό το σκοπό. 
  1. Διασφάλιση του δημόσιου χαρακτήρα και της λειτουργίας των ΚΟΙΣΠΕ
Πλήρη αξιοποίηση των πόρων του ΕΣΠΑ 2013-2017 ώστε  υποστηρικτικές δομές (π.χ. ΚΟΙΣΠΕ ) να παραμείνουν στην αποκλειστική ευθύνη του κράτους, σε συνδυασμό με την  πρόβλεψη κονδυλίων από τον Κρατικό Προϋπολογισμό για την ενίσχυση της τοπικής αυτοδιοίκησης, ώστε να  οι παρεχόμενες υπηρεσίες να είναι δημόσιες δωρεάν σε όλους και χωρίς προϋποθέσεις. Οι εργαζόμενοι να ενταχθούν με σχέσεις εργασίας πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, με πλήρη δικαιώματα.
  1. Κατάργηση του μέτρου της συμμετοχής στις δαπάνες περίθαλψης των ασφαλισμένων με ψυχική αναπηρία  
 
Η  θέσπιση μέτρου που αφορά στη συμμετοχή των ατόμων με ψυχικές παθήσεις στη δαπάνη περίθαλψής τους μέσω της παρακράτησης άνισου κλιμακωτού ποσοστού επί των συντάξεών τους παραβιάζει συνταγματικά τους δικαιώματα και διεθνείς συμβάσεις, όπως η Διεθνής Σύμβαση για τα δικαιώματα των ΑμεΑ την οποία το Ελληνικό Κοινοβούλιο κύρωσε με το νόμο 4074/2012 όπως και το προαιρετικό πρωτόκολλο αυτής.  
 
Τα άτομα με ψυχική αναπηρία έχουν ήδη συνεισφέρει μέσω των εισφορών που έχουν καταβάλλει στους ασφαλιστικούς τους οργανισμούς, ενώ η διαχείριση των προσωπικών τους εσόδων που προέρχεται από ανταποδοτικές εισφορές αποτελεί κατεξοχήν θεραπευτική πράξη και βοηθά στην αυτονομία τους και την ψυχοκοινωνική τους αποκατάσταση. Γι’ αυτό το θέμα παραπέμπουμε στην εμπεριστατωμένη έκθεση της Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου και Προστασίας  των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Ψυχικές Διαταραχές του Υπουργείου σας, με αριθ. πρωτ. οικ. 40/26-6-2012 και εσωτερική κοινοποίηση στο γραφείο σας, και ζητούμε την τροποποίηση των πρόσφατων νομοθετικών ρυθμίσεων –άρθρο 66 του νόμου 3984/2011 παρ. 9-  όπως προτείνονται σε αυτή την Έκθεση.
 
Κύριε Υπουργέ,

Ζητούμε να ορίσετε άμεσα μία συνάντηση μαζί μας, προκειμένου να σας παρουσιάσουμε πιο αναλυτικά τα προαναφερθέντα αιτήματά μας. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ι. ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ

Με εκτίμηση 

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΧΡ. ΝΑΣΤΑΣ 

Πίνακας Αποδεκτών:
-Γραφείο Πρωθυπουργού κ. Αντώνη Σαμαρά
-Γραφείο Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης κ. Ευ. Βενιζέλου 
-κ. Αν. Μπέζα, Υφυπουργό Υγείας
-κ. Ζ. Μακρή, Υφυπουργό Υγείας
-κ. Π. Καλλίρη, Γεν. Γραμματέα Υπουργείου Υγείας  
-κ. Παπανικολάου Χριστίνα, Γενική Γραμματέα Δημόσιας Υγείας
-Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας Υπουργείου Υγείας
-Πρόεδρο και Μέλη Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής
-Φορείς Μέλη Ε.Σ.Α.μεΑ

 

Επιθυμώ να λαμβάνω Νέα της Κίνησης Αδελφών Ατόμων με Προβλήματα Ψυχικής Υγείας